Klijent:

Arena Game Hosting

Zadatak:

CMS site

Opis:

Jedan od zahtjevnijih projekata koje smo radili.CMS sajt u sebi sadrži admin i klijent panel.Klijent ima mogućnosti:registracije,narudžbe usluga,izmjene svog profila,komunikacija izeđu klijenata,dodavanje uplata i još mnogo toga.Pored gore navedenih mogućnosti klijent ima i pristup game panelu koji se nalazi u sklopu sajta,koji mu omogućava:startovanje-restartovanje-stopiranje servera,dodavanje admina na server,mogućnost izmjene svih fajlova servera,automacka promjene moda na serveru,automacka instalacija plugina na server,pregled trenutnog broja igrača na serveru i još mnogo toga.

Pored klijent panela sajt poseduje i admin panel (čije slike nažalost nismo u mogućnosti da objavimo iz poštovanja prema klijentu).Unutar admin panela moguće je pisati obavještenja,dodavati i brisati korisnike,dodavati i brisati game servere,dodavati i brisati servere (hardwer),banovati posjetitelje,dodavati modove i plugine za servere,pratiti statistiku posjeta,odobravati i pregledati sve uplate i jos mnogo toga.